Skia
2D Graphics Library
SkBitmap Member List

This is the complete list of members for SkBitmap, including all inherited members.

AllocatorSkBitmap
AllocFlags enum nameSkBitmap
allocN32Pixels(int width, int height, bool isOpaque=false)SkBitmap
allocPixels(const SkImageInfo &info, size_t rowBytes)SkBitmap
allocPixels(const SkImageInfo &info)SkBitmap
allocPixels()SkBitmap
allocPixels(Allocator *allocator)SkBitmap
allocPixelsFlags(const SkImageInfo &info, uint32_t flags)SkBitmap
alphaType() constSkBitmapinline
asImage() constSkBitmap
bounds() constSkBitmapinline
bytesPerPixel() constSkBitmapinline
colorSpace() constSkBitmapinline
colorType() constSkBitmapinline
computeByteSize() constSkBitmapinline
ComputeIsOpaque(const SkBitmap &bm)SkBitmapinlinestatic
dimensions() constSkBitmapinline
drawsNothing() constSkBitmapinline
empty() constSkBitmapinline
erase(SkColor c, const SkIRect &area) constSkBitmap
eraseArea(const SkIRect &area, SkColor c) constSkBitmapinline
eraseARGB(U8CPU a, U8CPU r, U8CPU g, U8CPU b) constSkBitmapinline
eraseColor(SkColor c) constSkBitmap
extractAlpha(SkBitmap *dst) constSkBitmapinline
extractAlpha(SkBitmap *dst, const SkPaint *paint, SkIPoint *offset) constSkBitmapinline
extractAlpha(SkBitmap *dst, const SkPaint *paint, Allocator *allocator, SkIPoint *offset) constSkBitmap
extractSubset(SkBitmap *dst, const SkIRect &subset) constSkBitmap
getAddr(int x, int y) constSkBitmap
getAddr16(int x, int y) constSkBitmapinline
getAddr32(int x, int y) constSkBitmapinline
getAddr8(int x, int y) constSkBitmapinline
getAlphaf(int x, int y) constSkBitmapinline
getBounds(SkRect *bounds) constSkBitmap
getBounds(SkIRect *bounds) constSkBitmap
getColor(int x, int y) constSkBitmapinline
getGenerationID() constSkBitmap
getPixels() constSkBitmapinline
getSubset() constSkBitmapinline
height() constSkBitmapinline
info() constSkBitmapinline
installMaskPixels(const SkMask &mask)SkBitmap
installPixels(const SkImageInfo &info, void *pixels, size_t rowBytes, void(*releaseProc)(void *addr, void *context), void *context)SkBitmap
installPixels(const SkImageInfo &info, void *pixels, size_t rowBytes)SkBitmapinline
installPixels(const SkPixmap &pixmap)SkBitmap
isImmutable() constSkBitmap
isNull() constSkBitmapinline
isOpaque() constSkBitmapinline
kZeroPixels_AllocFlag enum valueSkBitmap
makeShader(SkTileMode tmx, SkTileMode tmy, const SkSamplingOptions &, const SkMatrix *=nullptr) constSkBitmap
makeShader(SkTileMode tmx, SkTileMode tmy, const SkSamplingOptions &sampling, const SkMatrix &localMatrix) constSkBitmapinline
makeShader(const SkSamplingOptions &sampling, const SkMatrix *localMatrix=nullptr) constSkBitmapinline
makeShader(const SkSamplingOptions &sampling, const SkMatrix &localMatrix) constSkBitmapinline
notifyPixelsChanged() constSkBitmap
operator=(const SkBitmap &src)SkBitmap
operator=(SkBitmap &&src)SkBitmap
peekPixels(SkPixmap *pixmap) constSkBitmap
pixelRef() constSkBitmapinline
pixelRefOrigin() constSkBitmap
pixmap() constSkBitmapinline
readPixels(const SkImageInfo &dstInfo, void *dstPixels, size_t dstRowBytes, int srcX, int srcY) constSkBitmap
readPixels(const SkPixmap &dst, int srcX, int srcY) constSkBitmap
readPixels(const SkPixmap &dst) constSkBitmapinline
readyToDraw() constSkBitmapinline
refColorSpace() constSkBitmapinline
reset()SkBitmap
rowBytes() constSkBitmapinline
rowBytesAsPixels() constSkBitmapinline
setAlphaType(SkAlphaType alphaType)SkBitmap
setImmutable()SkBitmap
setInfo(const SkImageInfo &imageInfo, size_t rowBytes=0)SkBitmap
setPixelRef(sk_sp< SkPixelRef > pixelRef, int dx, int dy)SkBitmap
setPixels(void *pixels)SkBitmap
shiftPerPixel() constSkBitmapinline
SkBitmap()SkBitmap
SkBitmap(const SkBitmap &src)SkBitmap
SkBitmap(SkBitmap &&src)SkBitmap
SkImage_Raster classSkBitmapfriend
SkReadBuffer classSkBitmapfriend
swap(SkBitmap &other)SkBitmap
tryAllocN32Pixels(int width, int height, bool isOpaque=false)SkBitmap
tryAllocPixels(const SkImageInfo &info, size_t rowBytes)SkBitmap
tryAllocPixels(const SkImageInfo &info)SkBitmapinline
tryAllocPixels()SkBitmapinline
tryAllocPixels(Allocator *allocator)SkBitmap
tryAllocPixelsFlags(const SkImageInfo &info, uint32_t flags)SkBitmap
width() constSkBitmapinline
writePixels(const SkPixmap &src, int dstX, int dstY)SkBitmap
writePixels(const SkPixmap &src)SkBitmapinline
~SkBitmap()SkBitmap